# Diversen

Laatste Tweets

Disclaimer / Privacy

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de Kok Wooncenter. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kok Wooncenter. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de Kok Wooncenter op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Kok Wooncenter wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Kok Wooncenter behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Kok Wooncenter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Kok Wooncenter sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Kok Wooncenter op internet.

Veiligheid en privacy

Dit is de privacyverklaring van Kok Wooncenter. Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Kok Wooncenter.

Veiligheid
Kok Wooncenter draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van persoonsgegevens. Dit wordt onder andere gedaan door gebruik van een firewall die zorgdraagt dat onbevoegden niet bij uw gegevens kunnen komen.

Verzamelde gegevens
Kok Wooncenter zal uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling met Kok Wooncenter afsluit. Tevens kunnen uw gegevens gebruikt worden door Kok Wooncenter om u vrijblijvend interessante informatie te verstrekken en/of aanbiedingen te doen.

Op verzoek van de klant zal Kok Wooncenter de gegevens van deze klant uit de database verwijderen, mits de klant heeft voldaan aan zijn/haar (betalings)verplichtingen. Indien gewenst kan de klant telefonisch, per fax, per e-mail of schriftelijk wijzigingen in zijn/haar gegevens aan Kok Wooncenter doorgeven.

Kok Wooncenter houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Deze statistieken zullen door Kok Wooncenter worden aangewend om de internetsite toegankelijker te maken.

Kok Wooncenter maakt gebruik van backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen en/of te kunnen herstellen.

De internetsite van Kok Wooncenter bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Kok Wooncenter. Kok Wooncenter is derhalve niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze andere internetsites omgaan met de privacy van hun bezoekers.

Cookies
Op de website van Kok Wooncenter wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

Vragen
Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kun je contact opnemen met receptie@kokwooncenter.nl

 
Kok Wooncenter op Facebook