# Diversen

Laatste Tweets
Om de laatste Tweets van Kok Wooncenter te bekijken dien je akkoord te gaan met marketing cookies.
Klik hier om de 'marketing' cookies te accepteren.

Disclaimer / Privacy

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van de Kok Wooncenter. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kok Wooncenter. De inhoud van deze website alsmede de inhoud van alle andere uitingen van de Kok Wooncenter op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Kok Wooncenter wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Kok Wooncenter behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Kok Wooncenter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Kok Wooncenter sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of andere uitingen van Kok Wooncenter op internet.

Veiligheid en privacy

Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Kok Wooncenter. Lees hierover meer in onze privacy Policy:

Privacy Policy Kok Wooncenter


Vragen
Indien je vragen hebt over deze Privacy Policy, kun je contact opnemen met receptie@kokwooncenter.nl