# SEO

Laatste Tweets
Om de laatste Tweets van Kok Wooncenter te bekijken dien je akkoord te gaan met marketing cookies.
Klik hier om de 'marketing' cookies te accepteren.

Alles over houten vloeren

Klimaatbeheersing voor houten vloeren

Hout is een natuurproduct. Door de poreuze structuur van hout reageert een plank op grote veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid.
Buiten het normale onderhoud van uw vloer is het zeer belangrijk dat u de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid (RV), in de ruimte waarin de houten vloer ligt, regelmatig controleert. De luchtvochtigheid 
moet u controleren met behulp van een zgn. hygrometer. Een hygrometer heeft een schaalverdeling welke meestal in 3 delen is verdeeld, te weten:
 
1.  tussen 0% en 55%
2.  tussen 55% en 65%
3.  tussen 65% en 100%
 

De luchtvochtigheid is te laag 

Als de wijzer van de hygrometer tussen 0% en 55% staat, betekent dat, dat de luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimte te laag is. De houten vloer zal het aanwezige vocht dat nog in het hout zit laten verdampen met als gevolg dat de planken kunnen gaan krimpen. De kans op zichtbare naden en kieren neemt toe. Om dit tegen te gaan is het aan te raden de luchtvochtigheid op korte termijn omhoog te brengen. Dit kunt u doen door gebruik te maken van een luchtbevochtiger(o.a. te koop bij dailydesign.nl)
In de winterperiode is de relatieve luchtvochtigheid gedurende een langere tijd aan de (te) lage kant. Voor zo’n lange droge periode is het beter om een luchtbevochtiger aan te schaffen; een apparaat dat de luchtvochtigheid op peil houdt doordat het water verdampt.

De luchtvochtigheid is goed

Als de wijzer van de hygrometer tussen 55% en 65% staat, betekent dat, dat de luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimte vrij goed op peil is. Het op peil houden van de luchtvochtigheid is niet alleen goed voor uw vloer, maar ook voor al uw meubelen en niet te vergeten; uw eigen gezondheid. De meest ideale waarde ligt tussen de 55% en 65% en een temperatuur van 20°C. De houten vloer zal niet of nauwelijks werken omdat dit een ‘gunstig klimaat’ is.

De luchtvochtigheid is te hoog

Als de wijzer van de hygrometer tussen de 65% en 100% staat, betekent dat, dat de luchtvochtigheid in de desbetreffende ruimte aan de te hoge kant is. De houten vloer zal de vochtige lucht absorberen met als gevolg dat de planken kunnen gaan uitzetten. Omdat de vloer nooit tegen de muren wordt gelegd, zullen de houten delen deze ruimte kunnen benutten om uit te zetten. Als de hoge luchtvochtigheid niet op korte termijn afneemt dan kan zelfs de ruimte tussen vloer en muur te klein zijn. De vloer komt onder spanning te staan, waardoor de delen iets hol kunnen gaan staan, en in het ergste geval kan hij tussen de muren bol komen te staan. Om dit tegen te gaan is het belangrijk dat de luchtvochtigheid snel naar beneden wordt gebracht. Goed ventileren (warme, vochtige lucht afvoeren) kan het percentage naar beneden krijgen. In de zomerperiode is de relatieve luchtvochtigheid gedurende een langere tijd aan de (te) hoge kant. Zo hebben bijvoorbeeld air-conditioning of een luchtontvochtiger (een apparaat dat vocht uit de lucht onttrekt), een positief resultaat.

Enkele tips

Plaats de hygrometer het liefst in het midden van de kamer (dus niet bij het raam, in de felle zon, of bij de keuken; dit i.v.m. het verdampen van water bij het koken) maar bij voorkeur in de buurt van de thermostaat. Een hygrometer is een vrij nauwkeurig meetinstrument. Het is wel noodzakelijk dat u deze 1x per jaar opnieuw moet ijken. Het opvolgen van deze adviezen houdt niet in dat de vloer, niet, enigszins of nooit (meer) kan gaan werken. De hygrometer is niet meer dan een hulpmiddel. Het geeft aan welke 
actie uzelf moet ondernemen. Leg de houten vloer zeker 15mm rondom vrij van de muur zodat het hout, wanneer dat het geval zou zijn, uit kan zetten.

Kruipruimtes

Indien uw woning is voorzien van een kruipruimte is het absoluut noodzakelijk dat eventuele aanwezige ventilatieroosters geopend zijn en blijven. De roosters dienen aan beide zijden van het huis aanwezig te zijn om de juiste ventilatiestroom te garanderen! Als deze roosters niet aanwezig zijn, of verstopt zijn, dan kunnen de gevolgen voor uw parketvloer zeer nadelig zijn. De parketvloer zal hierdoor extra vocht opnemen, waardoor de vloer extreem zal gaan uitzetten en zelfs bol kan komen te staan. Indien u hiervoor geen zorg draagt, vervalt iedere vorm van garantie!
 

Parket en vloerverwarming

Steeds vaker worden parket en vloerverwarming met elkaar in ‘contact’ gebracht. Dit is niet verwonderlijk. De combinatie zorgt voor een behaaglijke vloer met een warme en natuurlijke uitstraling. Om u te laten genieten van deze combinatie, is het wel zaak voor de parketspecialist om bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen. Wij willen met deze informatie u een leidraad geven, die er zorg voor draagt de risico’s, die deze combinatie met zich meebrengt, tot een minimum te beperken.Goede afspraken met uw verwarmingsspecialist voorkomt problemen. Vraag de installateur naar de exacte specificaties van het systeem, o.a. in verband met voldoende verwarmingscapaciteit. De vraag hierbij is of de oppervlaktetemperatuur van 28ºC voldoende is voor het 
bereiken van de gewenste ruimtetemperatuur en of er eventueel radiatoren moeten worden bijgeplaatst. Indien men geen radiatoren wenst, kan er als aanvulling wand(verwarming) worden toegepast.
 

Opstookprotocol voor plaatsen parketvloer

Dit protocol geeft aan hoe u de afwerkvloer op het maximaal toelaatbare rest-vochtpercentage krijgt. Voordat u de vloerverwarming opstart dient de afwerkvloer minimaal 28 dagen oud te zijn. De eerste stookdag stelt u de watertemperatuur in op 20ºC, vervolgens moet de watertemperatuur met 5ºC per 24 uur verhoogd worden. Let er op dat de instroomtemperatuur van het water niet boven 45ºC uitkomt. Deze maximale temperatuur minstens 24 uur per centimeter vloerdikte aanhouden. Bij een afwerkvloer van 3cm dik, houdt u de maximale temperatuur dus 3 dagen aan. Het afbouwen van de watertemperatuur dient eveneens met 5ºC per 24 uur te gebeuren tot een watertemperatuur van 20ºC. De totale opstookprocedure neemt ca. 14 dagen in beslag. Gedurende dit 
proces is het van groot belang dat u de ruimte voortdurend goed ventileert om zodoende het vocht te laten ontsnappen. Bovenstaande procedure dient altijd te worden opgevolgd, ongeacht het seizoen. In het geval van droogbouwsystemen kunt u binnen 24 uur gewoon het systeem opstarten.

Procedure tijdens en na plaatsen parketvloer

Tijdens het plaatsen van de vloer dient de afwerkvloer tussen de 15 tot 18ºC zijn (de temperatuur van het water is dan ca. 20ºC). Deze temperatuur vervolgens minimaal 5 dagen na het leggen aanhouden, waarna een start kan worden gemaakt met het langzaam opvoeren van de temperatuur (1 à 2ºC per dag) tot u de gewenste of maximaal toelaatbare instroomtemperatuur, van het water, van 45ºC heeft bereikt. Wanneer deze temperatuur hoger wordt, ontstaat de kans op onherstelbare schade aan uw parketvloer.
Aan het begin van het stookseizoen de watertemperatuur zeer geleidelijk opvoeren en aan het einde van het stookseizoen weer zéér geleidelijk afbouwen. Geen verschil in dag- en nacht temperatuur creëren om de parketvloer zo stabiel mogelijk te houden (dit heeft ook nauwelijks effect op het energieverbruik).
 

Vloerkoeling

Vloerkoeling is in opkomst, waardoor wij steeds vaker worden geconfronteerd met de vraag of vloerkoeling en parket samen kunnen gaan. Het antwoord is: Ja! Vloerkoeling werkt volgens hetzelfde principe als vloerverwarming, alleen stroomt er koud water door dezelfde leidingen in plaats van warm water. De warmte- en koudeoverdracht is aan dezelfde randvoorwaarden gebonden, dus kunnen niet alle soorten parket worden toegepast en moet er een goede warmte- en koudeoverdracht mogelijk zijn tussen de vloer en het parket. Door de koude vloer (watertemperatuur ongeveer 18ºC) wordt aan de lucht in het vertrek warmte onttrokken. Het effect van vloerkoeling is te vergelijken met wat men ervaart in kerkgebouwen etc. waar er sprake is van dikke, massieve wanden en vloeren die door hun eigen massa een koude-accu vormen. Daardoor wordt deze manier van koelen als comfortabeler ervaren dan bijvoorbeeld koelen door airconditioning. Door de afkoeling van een ruimte met een hoge relatieve luchtvochtigheid zou theoretisch condens vorming kunnen ontstaan, wat niet bevorderlijk is voor een houten vloer. Daarom is het absoluut noodzakelijk om de aanvoerwatertemperatuur te regelen aan de hand van de relatieve luchtvochtigheid. Dit kan op twee manieren worden geregeld. De relatieve luchtvochtigheid kan middels een sensor op de vloerverwarmings- / koelingsverdeler worden gemeten. Het water mag dan niet kouder worden dan 18ºC. Bij deze wijze van meten en regelen is het effect van vloerkoeling iets minder. Wordt de relatieve luchtvochtigheid middels sensoren in de ruimte zelf gemeten, dan kan het water kouder zijn dan 18ºC. Een en ander afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid. Bij deze wijze van meten en regelen wordt een maximaal effect behaald.
In een woning met vloerverwarming in combinatie met vloerkoeling wordt in feite voor een houten vloer, het gehele jaar door, de meest optimale conditie geschapen! Geen grote verschillen in temperatuur en een gecontroleerde relatieve lucht vochtigheid. Vloerkoeling is niet in staat om lucht te ontvochtigen. Als zomers de relatieve luchtvochtigheid aanhoudend te hoog blijft zal de vloerkoeling automatisch uitgeschakeld worden, tenzij er voorzien is in een luchtontvochtiger. Laat altijd het koeltechnische gedeelte over aan een specialist, en wees er van overtuigd dat er sprake is van een regeling die gerelateerd is aan de relatieve luchtvochtigheid!
 

Voorzorgmaatregelen voor het plaatsen van een parketvloer

Deze informatie verstrekken wij u voordat onze parketteurs starten met het plaatsen van de door u bestelde parketvloer. Er zijn een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen (c.q. aandachtspunten), zodat er geen oponthoud ontstaat met de legwerkzaamheden aan uw parketvloer en wij deze naar volle tevredenheid van u kunnen plaatsen.
 

Voorzorgsmaatregelen

1.  Gelieve te zorgen voor voldoende lichtpunten in de ruimte waar de parketvloer wordt geplaatst en er moeten voldoende stopcontacten (en groepen) aanwezig zijn i.v.m. gebruik van elektrisch gereedschap van de parketteur.
2.  De verwarming moet werken zodat de lijm / lak / olie goed kunnen drogen.
3.  Een minimum temperatuur van 15 graden is noodzakelijk.
4.  De ruimte waarin de werkzaamheden plaats vinden dient vrij van materialen (lees: leeg!) en veegschoon te worden opgeleverd zodat de parketteur direct kan aanvangen met de werkzaamheden. Bijv. verwijderen van eventuele restanten van stukwerk of oude lijmresten van een vorige vloerbedekking.
5.  U zorgt voor voldoende ventilatiemogelijkheden van de ruimte.
6.  Het is niet mogelijk om naast het leggen van de vloer ook nog andere werkzaamheden tegelijkertijd in de betreffende ruimte te laten uitvoeren.
7.  Indien erbij u andere werkzaamheden uitlopen (bijv. stukwerk of schilderwerk) en onze parketteur waarschijnlijk niet kan starten op afgesproken datum, dan dit zo spoedig mogelijk melden aan onze planningsafdeling.
8.  Vloeren die afgelakt (of afgeolied) moeten worden mogen tussen het aanbrengen van de lak/olielagen niet betreden worden.
9.  Kunt u zelf aanwezig zijn, of in ieder geval bereikbaar, zodat in geval van twijfel er direct overlegd kan worden.
10. Wanneer er leidingen (gas, water, elektra etc.) in de ondervloer aanwezig zijn, moeten deze bekend worden gemaakt aan de parketteur vóór aanvang van de werkzaamheden. Dit geldt ook voor eventuele leidingen in muur i.v.m. montage (boren) van plinten/randafwerking. Indien er schade ontstaat vanwege het niet bekend maken van aanwezige leidingen dan kan Kok Wooncenter of de parketteur hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 
Kok Wooncenter of de parketteur kan uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen aan de parketvloer welke door derden worden aangebracht voor, tijdens en na de werkzaamheden.